Pokud máte rádi právní dokumenty, níže naleznete naše prohlášení o odpovědnosti.

Nebo si raději dopřejte jednu krabičku Chicatelly! 😉

AdviseMyStyle d.o.o. se zavazuje udržovat informace na těchto webových stránkách aktuální a pravdivé. Pokud se i přesto setkáte s nesrovnalostmi, dejte nám prosím vědět prostřednictvím e-mailu ([email protected]), včetně informace o tom, kde na stránce jste si některé informace přečetli. Odpovíme co nejdříve.

Neneseme odpovědnost za ztráty vyplývající z nesrovnalostí nebo nedostatků, ani za ztráty způsobené šířením informací na internetu, jako je např. poruchy nebo přerušení. Při používání online formulářů se snažíme o co nejméně povinných polí. Za jakékoli ztráty vyplývající z použití údajů, rad nebo nápadů společností AdviseMyStyle d.o.o. prostřednictvím této webové stránky AdviseMyStyle d.o.o. nepřijímá zodpovědnost.

Použití této webové stránky a jejích součástí je omezeno všeobecnými podmínkami použití. Používání této stránky předpokládá, že jste obeznámeni se všeobecnými podmínkami a přijímáte je.

S odpověďmi a dotazy na ochranu osobních údajů, které obdržíme prostřednictvím e-mailu nebo online formuláře, bude nakládáno stejně jako s dopisy. To znamená, že naši odpověď můžete očekávat maximálně do jednoho měsíce. V případě složitějších žádostí Vás budeme do jednoho měsíce informovat, zda budeme potřebovat více času, tzn. po dobu maximálně tří měsíců.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v rámci odpovědí nebo požadavků, budou použity v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

AdviseMyStyle d.o.o. se všemi možnými způsoby snaží chránit své systémy před nelegálním používáním. To zahrnuje vhodná technická a organizační rozhodnutí založená na nejmodernější technologii. Navzdory tomu AdviseMyStyle d.o.o. nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé ztráty vyplývající z nezákonného používání systémů třetí stranou a utrpěné uživatelem tohoto webu.

AdviseMyStyle d.o.o. nepřebírá odpovědnost za obsah webových stránek, na které se přistupuje prostřednictvím hypertextového odkazu nebo jiného odkazu. Produkty a služby nabízené třetími stranami jsou omezeny všeobecnými obchodními podmínkami třetí strany.

Veškerý obsah na této webové stránce je duševním vlastnictvím AdviseMyStyle d.o.o.

Kopírování, reprodukce a jakékoli jiné použití obsahu není povoleno bez písemného souhlasu AdviseMyStyle d.o.o., s výjimkou a výhradně případů povolených zákonem (jako je právo citovat) nebo pokud je určitý obsah výslovně povolen.

Pokud máte nějaké dotazy nebo problémy s přístupem na web, jsme vždy k dispozici prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo sociálních sítí.