Než začnete číst obchodní podmínky, vězte, že za níže uvedeným právním spisem se skrývá poctivá, dobře míněná společnost, která respektuje své zákazníky a neustále tvrdě pracuje na tom, aby jim pomohla bojovat s kožními problémy.

Všeobecné obchodní podmínky

 

Obecná práva a povinnosti

 

Zdravíme Vás na webových stránkách www.chicatella.si, kde nabízíme naše služby v souladu se zákonem, všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami pro používání webových stránek uvedenými v tomto textu.

Webové stránky www.chicatella.si (dále jen „webová stránka“) provozuje společnost AdviseMyStyle, prodaja in storitve d.o.o., Godnje 23, 6210 Dutovlje (dále jen „Obchodník“) Jako vlastník webových stránek www.chicatella.cz si Obchodník vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit stránky a jejich Všeobecné obchodní podmínky v souladu s platnými právními předpisy a obchodní politikou.

Změny Všeobecných podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách.

Vizitka společnosti

 

Jméno: AdviseMyStyle, d.o.o.
Sídlo: Ljubljana
Adresa: Godnje 23, 6210 Dutovlje
E-pošta: [email protected]
Telefon: +386 30 384 245
IČO: 7221142000
DIČ: SI31252761
Rejstřík: AJPES, pobočka Ljubljana
Banka a účet obchodníka: Nova KBM, D.D., TRR: SI56 0400 1004 9906 489

Objednávka a uzavření smlouvy

 

Kupní smlouva mezi obchodníkem a kupujícím je uzavřena na stránkách www.chicatella.si okamžikem, kdy kupující provede objednávku prostřednictvím internetového obchodu a obchodník následně zašle kupujícímu první e-mail o stavu jeho objednávka: Chicatella + objednávka + číslo objednávky.

Od tohoto okamžiku jsou všechny ceny a další podmínky pevné a platí pro Obchodníka i Kupujícího.

Zákazník je osoba, která má údaje uvedené při zadávání objednávky. Pozdější změny údajů o zákaznících nejsou v průběhu zpracování objednávky možné.

Kupní smlouva (tj. první elektronická zpráva o stavu objednávky) je uložena v elektronické podobě na serverech webové stránky www.chicatella.cz po dobu 2 let od nákupu výhradně za účelem prokázání nákupu.

Způsoby platby

 

Webová stránka www.chicatella.cz umožňuje následující způsoby platby:

  • na dobírku,
  • s PayPal
  • platba kreditní kartou.

Vystavení faktury

 

Po dodání a zaplacení objednaného zboží zašle obchodník fakturu na e-mailovou adresu zákazníka. Na faktuře je uvedena cena a veškeré náklady spojené s nákupem.

Kupující je povinen před provedením objednávky zkontrolovat správnost údajů.

Doručení

 

Doručovací lhůty

 

Termín dodání zboží skladem v České republice je od 3 do 5 pracovních dnů.

Tyto lhůty mohou být někdy prodlouženy z důvodu vyšší moci, obecných nepředvídatelných okolností nebo okolností na straně podniku poskytujícího poštovní služby.

Náklady na doručeí

 

Náklady na doručení hradí kupující a ve Slovinsku činí 85Kč včetně DPH.

Platnost akčních akcí, které zahrnují poštovné zdarma, je označena samostatně, nebo je ukončena libovolně dle potřeb Obchodníka.

Informace o doručení

 

Smluvním partnerem Obchodníka pro doručování zásilek je DPD d.o.o.

Obchodník si vyhrazuje právo zvolit jinou doručovací službu, pokud bude schopen objednávku vyřídit efektivněji.

Potíže při doručení

 

Od okamžiku doručení zásilky za ni obchodník neručí v případě fyzického poškození, zničení nebo ztráty zásilky, jakož i v případě, že je v zásilce nedostatek obsahu nebo pokud zásilka jeví známky poškození.

V těchto případech musí kupující zahájit reklamační řízení u společnosti DPD d.o.o.

Na přesný čas doručení se nás můžete vždy zeptat na e-mailu [email protected]

Odstoupení od smlouvy a účinky odstoupení

 

Neformální vrácení výrobku

 

Pokud zákazník s naším zbožím nebude spokojen, může nám ho na vlastní náklady vrátit a my mu vrátíme kupní cenu, pokud zákazník nespotřeboval více než třetinu zboží.

Pro vrácení kupní ceny není nutné zákazníkovi vracet produkt, ale v tomto případě mu znemožňujeme využívání našeho internetového obchodu a tedy případné další nákupy.

Formální vrácení výrobku

 

V případě smluv uzavřených na dálku má spotřebitel právo informovat obchodníka do 14 dnů e-mailem nebo jiným komunikačním kanálem, že odstupuje od smlouvy, aniž by musel uvádět důvod svého rozhodnutí.

Čtrnáctidenní výpovědní lhůta začíná běžet následující den po dni převzetí objednaného zboží.

Po oznámení o odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů poštou na adresu:

AdviseMyStyle, d.o.o.
Godnje 23
6221 Dutovlje

Kupující musí vrátit zboží obchodníkovi nepoškozené, tj. v původním obalu a ve stejném množství, pokud není zboží zničeno, poškozeno, ztraceno, jeho množství se bez zavinění kupujícího snížilo nebo pokud zboží způsobilo kupujícímu alergii nebo jiný podobný stav.

V takovém případě uplatňuje kupující reklamaci.

Při vrácení zboží musí kupující zároveň zaslat Obchodníkovi fakturu za zakoupené zboží, osobní údaje a transakční účet, na který si přeje dostávat vrácenou kupní cenu.

Spotřebitel musí zboží vrátit do 14 dnů ode dne podání oznámení o odstoupení od smlouvy.

Obchodník se zavazuje vrátit kupní částku nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží.

Při odstoupení od smlouvy, kde byl použit propagační kód nebo slevový kód, jsou tyto prostředky považovány za slevu a nejsou uživateli vráceny.

Na bankovní účet uživatele je vrácena pouze zaplacená částka, tedy kupní cena, a propagační kód ve formě nového kódu je vrácen uživateli.

Při odstoupení od smlouvy je dárkový poukaz považován za platební prostředek a vrácen uživateli jako dárkový poukaz.

Dárkové poukázky se nevyměňují za peníze!

Náklady na vrácení výrobku

 

Jediné náklady, které spotřebitel v souvislosti s odstoupením nese, jsou náklady na vrácení zboží poštou.

Kontakt pro vrácení zboží:

info@chicatella.cz

Odpovědnost za objektivní vady výrobku

 

Obchodník se zavazuje dodat zboží spotřebiteli v souladu se smlouvou a dále odpovídá za věcné chyby při jejím plnění.

O objektivní chybu výrobku se jedná v případě:

  • Nemá-li věc vlastnosti potřebné pro její obvyklé užívání,
  • nemá-li věc vlastnosti potřebné pro zvláštní užívání, pro které ji kupující koupil, pokud mu byly známy nebo mu měly být známy,
  • nemá-li věc vlastnosti a vlastnosti, které byly výslovně nebo mlčky ujednány nebo předepsány,
  • pokud prodávající předal kupujícímu věc, která neodpovídá vzoru nebo modelu, ledaže byl vzor nebo model zobrazen pouze za účelem upozornění.

Kupující může svá práva z podstatné vady uplatnit, oznámí-li vadu prodávajícímu do dvou týdnů.

Kupující je povinen o závadě informovat prodávajícího a závadu blíže popsat a umožnit prodávajícímu prohlídku výrobku.

Reklamace může být zamítnuta, pokud zákazník nenaložil s výrobkem tak, jak je uvedeno v návodu k použití výrobku.

Právo uplatnit podstatnou vadu zboží je blíže upraveno ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele.

Autorská práva

 

Veškeré texty, grafika, fotografie nebo jiné multimediální soubory, ikony, audio a video nahrávky, loga, slogany, obchodní názvy a další obsah na webových stránkách www.chicatella.cz jsou výhradně majetkem Obchodníka.

Výše uvedené nelze používat, reprodukovat, kopírovat, upravovat, převádět, zobrazovat, zveřejňovat, prodávat, licencovat, veřejně implementovat, distribuovat nebo komerčně využívat k žádnému obsahu nebo s nimi jinak nakládat způsobem, který je v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami a v rozporu s ze zákona, s výjimkou výslovného písemného souhlasu Obchodníka.

Shromažďování, úprava a úprava veškerého obsahu na této webové stránce je výhradním vlastnictvím obchodníka.

Použití nebo agregace obsahu, který jakýmkoli způsobem podceňuje nebo diskredituje obchodníka a ochrannou známku Chicatella, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který by mohl vést k záměně nebo porušení jakýchkoli platných zákonů nebo předpisů, je zakázáno.

Ceny

 

Všechny ceny na webu jsou v CZK a zahrnují DPH.

Vyhrazujeme si právo na změnu cen!

Ceny jsou platné v okamžiku zadání objednávky a nemají předem stanovenou platnost.

Ceny jsou platné v případě platby uvedenými způsoby platby a v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.

Uvedené ceny platí pouze pro nákup na stránkách www.chicatella.cz a mohou se lišit od cen na jiných prodejních místech.

Všechny ceny na webu jsou ceny produktů a nezahrnují náklady na dopravu.

I přes naši maximální snahu poskytovat nejaktuálnější a nejpřesnější informace mohou být informace o ceně nepřesné. V tomto případě nebo v případě, že se během vyřizování objednávky změní cena produktu, umožní Obchodník kupujícímu odstoupit od koupě a zároveň kupujícímu nabídne řešení, které bude vzájemné spokojenost.

Doby platnosti slevových akcí se mohou navzájem lišit, proto jsou uvedeny u jednotlivé akční nabídky.

Slevový kód

 

Slevový kód nebo propagační kód přináší různé výhody při nákupu prostřednictvím webu www.chicatella.cz

Aktivní kód naleznete na titulních stránkách reklamních sdělení, emailů či jiných médií.

Kód přináší různé výhody, od dárků po slevy.

Jakýkoli kód je vždy časově omezený, musí být tedy v omezeném čase uplatněn, jinak jeho platnost vyprší.

Použití slevového kódu

 

Vyberte produkty, které chcete koupit a vložte je do košíku.

Na konci pokladny zadejte slevový kód do pole „Kód kupónu“ a klikněte na tlačítko „Použít kupón“.

Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden slevový kód!

Při zadání slevového kódu se hodnota kódu automaticky odečte z ceny vaší objednávky.

Slevy se nesčítavají!

Omezená odpovědnost

 

Není-li ve všeobecných podmínkách upravujících prodej produktů a transakce prováděné prostřednictvím webové stránky uvedeno jinak, obchodník neposkytuje žádné implicitní ani výslovné záruky a záruky, že obsah webových stránek www.chicatella.cz bude bez odchylek resp. chyby.

I přes snahu poskytovat co nejaktuálnější a nejpřesnější informace mohou být některé informace nepřesné.

Obchodník nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody, které mohou vzniknout v důsledku používání těchto webových stránek bez souhlasu uživatele.

Upozorňujeme, že mohou existovat určité úkoly, které obchodník nemůže přijmout a může je zrušit.

Obchodník si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu.

Některé události mohou způsobit problémy s objednávkou, poskytnutím vhodného množství, správnými informacemi o cenách a produktech nebo problémy s platebním systémem, takže obchodník může před přijetím jakékoli objednávky vyžadovat dodatečné kontroly.

Pokud Obchodník zjistí pokus zneužití nebo poškození stránky ze strany uživatele může okamžitě ukončit smlouvu nebo ukončit všechna nebo část svých práv a povinností podle těchto Podmínek bez předchozího upozornění a okamžitě ukončit přístup na Webovou stránku zrušením hesla uživatele a identifikace účtu a odmítnutím používání webové stránky www.chicatella. cz zcela nebo zčásti.

Případné ukončení této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti (včetně, bez omezení, včetně úhrady závazků) smluvních stran, vzniklé přede dnem odstoupení resp. ukončení smlouvy.

Řešení konfliktů

 

Stížnosti

 

Obchodník respektuje platnou legislativu na ochranu spotřebitele a vynakládá veškeré úsilí, aby splnil svou povinnost zajistit efektivní systém vyřizování reklamací.

Obchodník má zavedený účinný systém vyřizování reklamací a má určenou osobu, se kterou se může uživatel (zákazník) v případě problému spojit telefonicky nebo emailem.

V případě problémů se může uživatel (kupující) obrátit na tel. č.: +386 30 384 245. Reklamaci můžete podat také na e-mailové adrese [email protected]

Proces vyřizování stížností je důvěrný!

Obchodník do pěti pracovních dnů potvrdí přijetí reklamace a informuje uživatele (kupujícího), jak dlouho ji bude vyřizovat a průběžně jej informuje o průběhu řízení.

Obchodník udělá vše pro to, aby případné spory vyřešil smírnou cestou.

Pokud nebude dosaženo smírného urovnání sporu, bude mít k řešení všech sporů mezi obchodníkem a uživatelem (kupujícím) výlučnou místní příslušnost věcně příslušný soud v Lublani.

Obchodník a uživatel (kupující) jako účastník elektronického obchodu vzájemně uznávají platnost elektronických zpráv u soudu.

Právní základ

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a veškeré spory mezi Obchodníkem a Uživatelem (Kupujícím) se vztahují na slovinské hmotné a procesní právo, aniž by byla aplikována pravidla mezinárodního práva soukromého, která by naznačovala použití jakéhokoli jiného práva.

Na všechny vztahy a práva a povinnosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se přiměřeně použijí ustanovení Závazkového řádu, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o ochraně spotřebitele.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

Obchodník v souladu s právními normami neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů za příslušného k řešení spotřebitelských sporů, které by mohl spotřebitel v souladu se zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů zahájit.

Obchodník, který jako poskytovatel zboží a služeb umožňuje online nakupování v Evropské unii, zveřejňuje na svých webových stránkách elektronický odkaz na platformu pro online řešení spotřebitelských sporů (SRPS).

Platforma je spotřebitelům k dispozici na níže uvedeném odkazu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Uvedená úprava vyplývá ze zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, nařízení (EU) č. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 524/2013 o online řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2016/2004 a směrnice 2009/22 / ES.

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem poslední změny, která byla provedena dne 14.2.2021.

Vaše Chicatella.

Všechny naše výrobky:

OCHRANA

Zvlhčovač

Zabrání vzniku problémů s pokožkou.

ZJISTĚTE VÍC >>

SAMOOCHRANA

Hydrolát

Pomáhá pokožce, aby se mohla bránit sama.

ZJISTĚTE VÍC >>

PÉČE

Krém

Zbavte se potíží s pokožkou.

ZJISTĚTE VÍC >>